Cymru Culture

Croeso / Welcome

cylchgrawn Cymru Culture magazine
 
The free online magazine celebrating everything fashionable and cutting edge in Wales, from the top artists working and living in Wales, to our up-and-coming fashion designers ... with features on Welsh life and culture

 Y cylchgrawn ar-lein am ddim sy'n dathlu popeth ffasiynol ac arloesol yng Nghymru, o'r celfyddwyr gorau sy'n gweithio ac yn bwy yn Nghymru, i'n cynllunwyr ffasiwn mwyaf addawol ... gyda nodweddion am fwy a diwylliant Cymreig

Latest features

Leanne Wood AC/AMBae watch; Leanne Wood AC/AM

Leanne sets out the priorities for the next Welsh Government

Syr Thomas Artemus Jones
Syr Thomas Artemus Jones

A beth yw'r cysylltiad rhwng Cymro, The Da Vinci Code a ffilmiau Steven Spielberg? Dyma'r esboniad gan Emlyn Davies

William Jones the mathematician gan William HogarthGwyddonwyr o Gymru

Dr Neville Evans yn edrych ar waith rhai mathemategwyr ddylanwadol o Gymru

Y Talbot, TregaronReview: Y Talbot, Tregaron

Claire Meredith reviews the 4* Inn, 
in Tregaron, Ceredigion

West Mon - walking down the first fairway
Great Welsh golf courses:
West Monmouthshire Golf Club
 
Resuming his series, Byron Kalies plays the highest golf club in Great Britain

The grammar school Corridor duty
 

A welcome break in the weekly tedium of Steve Lamb's corridor duty at his grammar school in the south Wales valleys

Installation view of  'Romantic Nationalism' gallery, Alexander McQueen Savage Beauty at the V&A © Victoria and Albert Museum London
Review: Alexander McQueen: Savage Beauty

Isabelle Herring reviews the sell-out exhibition at the V&A, London

Be More Brando, Tom GoddardReview: Be More Brando,
Thomas Goddard

Jennifer Pearce reviews Goddard's new installation at Gallery 6, MOSTYN, Llandudno
Runs to 8 November 2015Syr Thomas Artemus Jones, © National Portrait Gallery, London
Sir Thomas Artemus Jones


Which Welshman connects The Da Vinci Code and the films of Steven Spielberg?
Emlyn Davies explains all

Ken Walters, © Prifysgol AberyswythScientists of Wales

Dr Neville Evans looks at the work of some influential Welsh mathematicians

 

 
 
Recent articles

Leanne Wood AC/AMBae watch; Leanne Wood AC/AM

Leanne reflects on the recent UK election
and looks towards a
  better future for Wales

Llun Cochfarf gan C. C. Williams Eiddo, Cyngor Caerdydd
Y ddau gochyn

Y cyntaf mewn gyfres gan Emlyn Davies
am y Cymry sy'n haeddu adnabyddiaeth
mwy helaeth

Awrora borealis uwchben Bear Lake, Alaska. Llun: Senior Airman Joshua Strang, Awyrlu'r Unol Daleithiau
Yr
Athro Eleri Pryse

Dr Neville Evans yn edrych ar waith y gwyddonydd nodedig Eleri Pryse, sef, effeithiau'r ïonosffer ar donnau radio a thechnoleg lloeren

Manorhaus LlangollenReview: Manorhaus, Llangollen

Claire Meredith reviews the
5* 'resturant with rooms'
in Llangollen, Denbighshire

Awrora borealis uwchben Bear Lake, Alaska. Llun: Senior Airman Joshua Strang, Awyrlu'r Unol Daleithiau Scientists of Wales

Professor Eleri Pryse's work on the ionosphere's influence on radio waves and satellite technology, by Dr Neville Evans

The grammar school End of an era

Steve Lamb remembers the painful transition from grammar to comprehensive school education in the south Wales valleys

Daughter, on stage at the Green Man Festival. Image: Dan Harris
Prêt-à-porter

Festival essentials:
Isabelle Herring's top five fashion essentials
for this summer's festivals


Coch Bach y Bala - Image: Bangor UniversityThe two redheads

First in a series by Emlyn Davies on the forgotten Welsh men and women
who deserve greater recognition

Starry Messenger, Bedwyr Williams
Review: The Starry Messenger,
Bedwyr Williams


Jennifer Pearce reviews Bedwyr Williams' Venice Biennale installation
at g39, Cardiff

Annie Sloan Chalk Paint
Home accessories project


Claire Meredith updates her home accessories with Chalk Paint, turning photo frames and
wooden boxes into something stylish

Raspberry-topped chocolate mousse with chocolate biscuitsChocolate desserts, made easy


Fabulously simple chocolate desserts
from The Head Chef at
Tŵr Cymru Culture Towers

 
 
  
Archives: artists and designers - interviews and articles

Archifau: Artistiaid a dylunwyr - cyfweliadau ac erthyglau

 

Published by/Cyhoeddwyd gan: Caregos Cyf.
Registered in Wales no./Cofrestrwyd yng Ngymru rhif: 5218691
Registered address/Cyfeiriad Cofrestru: 13 Cherry Tree Walk, Parcnewydd, Tonysguboriau, Pontyclun CF72 8RG
e-mail/e-bost: cymruculture@aol.co.uk
Editors/Golygyddion: Claire Meredith & Dai Barnaby

 

© 2009 - 2015 Caregos Cyf. | Hawlfraint - All rights reservedPowered by Create