Cymru Culture

Fashion and Designers / Ffasiwn a Dylunwyr

Miss Great Britain 2017

(September 01, 2017)

Miss Great Britain Finals 2017

Rhada Patel - Miss Gwynedd 2017

Eleni, mae Radha Patel (24 oed) yn falch iawn i gynrychioli Gwynedd yn y rownd terfynol o Miss Great Britain. Mi fydd yn sefyll yn erbyn hanner cant of fechaid ar ddydd Gwener Medi 15fed yn yr Athena yn Leicester.

http://www.missgreatbritain.co.uk/ 

Rhada Patel

Mae Radha y gyfyniad lliwgar o fam Gymreig a thad sy’n dod yn wreiddiol o India. Cafodd ei fagu mewn ffermdy yng nghwm Nant Ffrancon, Gwynedd yn agos i Fethesda ac eithpwyd i ysgol Friars.

Rhada Patel a'i rieni

Rhada Patel - Miss Gwynedd 2017

Ar ôl i wedi gadael yr ysgol aeth Radha ymlaen i astudio Fferylliaeth (Pharmacy). Ynghanol ei hystuduaeth cymerodd flwyddyn allan i fod yn rhan o band pop merched: ‘the Office Girls’. Ar ôl i wneud sawl video pop, teithio efo’r band a chystadlu ar The X Factor o flaen Simon Cowell a’r tîm, penderfynodd Radha y buasai’n well iddi fynd yn ôl i brifysgol a gorffen ei ‘Masters’ yn Fferylliaeth.

"Dwo eiso anfon neges allan i marched ifanc ei bod hi’n bosib gweitio’n galed ac ar yr un pryd, mae’n iawn i gael hwyl ac i geisio am pa bynnag breuddwyd sydd yn eich galon", meddai.

Rhada Patel Rhada Patel

Heddiw mae hi’n cario ymlaen efo’s astudiaethau trwy cyflawni blwyddyn ‘pre-reg’ fel rhan o’i awydd i fod yn Fferyllydd. Ar ôl i hi wedi gorffen y bwlyddyn hon bydd yn edrych ymlaen at ganolbwyntio mwy ar y busnes iechyd a ffitrwydd ‘Toga’ mae hi wedi dechrau ar y wê.

Pob lwc Radha ar y 15fed!

Rhada Patel Rhada Patel a'i fam

instagram a twitter @pradha108

Mae Radha hefyd yn hel arian at: Make Some Noise Leicestershire Action for Mental Health project

http://uk.virginmoneygiving.com/RadhaPatel

I weld Radha ewch at Radha m Patel ar Facebook 

cylchgrawn Cymru Culture magazine
Published by/Cyhoeddwyd gan: Caregos Cyf., 2017

Click here to return to the Fashion & Designers - Ffasiwn a Dylunwyr pagePowered by Create